Derfor en er samejeoverenskomst en rigtig god idé

AfPiaKristensen

Derfor en er samejeoverenskomst en rigtig god idé

Når du ejer en bolig med en samlever, som du ikke er gift med, så bør I kraftigt overveje at lave en samejeoverenskomst.

Det kan være med en kæreste, en ven eller et familiemedlem, hvor det kan være en yderst fordelagtigt at få skabt klare rammer i forhold til råderetten over boligen, samt hvem der har ret til hvad, hvis der skulle opstå konflikt.

I modsætning til en ægtepagt så er en samejeoverenskomst altså primært tiltænkt ejendomme, og kan indgås når du ikke er gift med den person, som du ejer denne ejendom sammen med.

Hvorfor er det en god idé med en samejeoverenskomst?

En bolighandel er en stor investering, og for rigtig mange mennesker er det den største investering, som de kommer til at foretage sig i livet.

Men køber du ejendommen med en kæreste eller ven, så har i med stor sandsynlighed smidt forskellige formuer ind i huskøbet, hvorfor I også ejer en forskellig andel.

Samejeoverenskomsten får skabt et helt klart overblik over, hvor meget henholdsvis du ejer af boligen, og dermed også hvor meget du skal have af et eventuelt salg. Denne overenskomst kan også være behjælpelig ved andre typer af konflikter, og disse kan endvidere helt undgås, ved netop at få skabt klare retningslinjer fra begyndelsen.

Hvilke konsekvenser kan det medføre ikke at have en samejeoverenskomst?

Selvom I ikke er gift, og I med stor sandsynlighed har hver jeres økonomi, så hæfter I stadig begge solidarisk for huslånet i banken.

Det betyder altså, at hvis den ene part pludselig stopper med at afbetale sin del af lånet, så vil det blive pålagt den anden part, hvilket kan ende ud i både konkurs og tvangsauktion.

Samejeoverenskomsten tager højde for, hvordan eventuelle konflikter skal løses, og selvom I naturligvis ikke er i tvivl om, at det hele nok skal gå godt, så er det trods alt bedre at lave disse aftaler, mens relationen er god, fremfor at skulle løse konflikten men der også er følelsesmæssige konflikter i spil.

Opret en låneaftale

Som beskrevet tidligere, så kan det sagtens ske, at I har investeret forskellige beløb i ejendommen, og for at udrette dette forhold, så er der mulighed for at oprette et gældsbrev, hvor den part, som har sat det største beløb i ejendommen, låner det overskydende beløb til den anden part.

Skulle I sælge boligen før denne er betalt ud, så vil I altså stadig have alt på det rene i forhold til, hvor meget i hver især skal have af salget, og eventuelt hvor meget den ene part skylder den anden.

Styr på en samejeoverenskomst giver styr på relationen

Der kan desværre hurtigt optrappe en konflikt, og dermed kan et hussalg gå hen at blive en realitet. Du gør dermed dig selv og din ugifte samlever en stor tjeneste, ved at få styr på de juridiske forhold i tilfælde af, at I skal sælge ejendommen igen.

Vi håber derfor, at du har fundet inspiration i denne artikel, og at den har vækket din interesse i forhold til din egen situation.

Om forfatteren

PiaKristensen administrator