Bliv forhandler af fyrværkeri

AfPiaKristensen

Bliv forhandler af fyrværkeri

Fyrværkeri kræver ansvar og  uanset om du ejer eller arbejder i butikken, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres korrekt.

For at blive godkendt som fyrværkerioperatør er det nødvendigt at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens kurser for operatører af scenefyrværkeri og godkendte festfyrværkerioperatører.

Du skal være fyldt 18 år og have en fri straffeattest, da det udgør en alvorlig risiko for misbrug af pyroteknik.

Som pyrotekniker opstiller, installerer og affyrer du fyrværkeri ved festlige lejligheder som bryllupper, fødselsdage, koncerter, festivaler og andre kulturelle begivenheder samt ved traditionelle fester som nytårsaften og midsommerdag. Fyrværkerimontører kan ansættes som assistenter af en autoriseret producent af prof. festfyrværkeri.

Fyrværkeri kan være af enhver størrelse, herunder store og små raketter, hylere og andre lydeffekter, springvand eller ildskrift med tekst og symboler. Nogle gange kan der også være musikalsk akkompagnement.

Fyrværkerieksperten vil rådgive om sammensætningen af fyrværkeriet, så det passer til det sted, hvor det skal affyres. Fyrværkerioperatøren indhenter også de nødvendige tilladelser fra politiet og de lokale myndigheder og sørger for, at brandvæsenet eller redningstjenesterne er til stede.

Et fyrværkeri skal tilrettelægges i overensstemmelse med afstandskravene til omgivende vegetation og bygninger og skal tage hensyn til offentlighedens sikkerhed.

Næsten alt fyrværkeri til professionelt brug, der sælges og affyres i Danmark, importeres fra fabrikker i udlandet, især fra Tyskland og Spanien. Kun i nogle få særlige tilfælde fremstiller fyrværkerifabrikanterne deres eget fyrværkeri helt fra bunden.

For at importere, sælge, samle og affyre fyrværkeri skal du have en tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen og bl.a. have gennemført et særligt fyrværkerikursus udbudt af Sikkerhedsstyrelsen.

I den pyrotekniske industri skelnes der mellem professionelt og ikke-professionelt fyrværkeri. Professionelt fyrværkeri eller festfyrværkeri må kun fremstilles, samles, sælges og affyres af en autoriseret producent af festfyrværkeri. Ikke-professionelt fyrværkeri må lovligt købes i detailhandelen og afbrændes af personer over 15 eller 18 år, afhængigt af fyrværkeriets styrke og type.

Som fyrværkeriproducent kan du bruge indendørs fyrværkeri og nytårsfyrværkeri hele året rundt. Som festfyrværkerioperatør kan du bruge indendørs fyrværkeri og udendørs festfyrværkeri. Du kan få licens som producent af scenefyrværkeri og derefter som producent af festfyrværkeri.

For at blive godkendt som producent af festfyrværkeri kræves der et kursus i Sikkerhedsstyrelsen for producenter af festfyrværkeri med professionel fyrværkerigodkendelse.

Desuden skal du have assisteret en fyrværkerioperatør med licens ved mindst 50 arrangementer af forskellig art og under forskellige forhold.

Når du har afsluttet din uddannelse, må du bruge fyrværkeri i kategori III og IV. Sikkerhedsstyrelsen udsteder et fyrværkericertifikat, som du skal have med dig, når du bruger kategori III fyrværkeri.

Der foretages stikprøvekontrol af lokale brandmyndigheder i hele landet. Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes eller anmodes til den lokale myndighed mindst 30 dage før oplagringens begyndelse og anmeldes 14 dage efter. Regler, råd og vejledning om sikkerhed skal være under opbevaring og i butikken.

Følg disse retsningslinjer ved salg af fyrværkeri.

Tjek dit fyrværkeri, før du sælger det.

Sørg for, at dit nytårsfyrværkeri er CE-mærket. Dette sikrer, at varen kan markedsføres lovligt.

Nytårsfyrværkeri skal altid være forsynet med EF-godkendelsesnummer og den danske brugsanvisning.

Selvfølgelig må salgsstedet ikke blokere flugtvejene fra butikken.

Den lokale myndighed kan forbyde eller specificere betingelser for salgsstedets placering, hvis det er nødvendigt for at sikre rednings- og slukningsfaciliteter i tilfælde af brand.

Butikker, der sælger nytårsfyrværkeri, må ikke dele flugtveje med andre butikker.

Hvis du ønsker at have et salgssted uden for butikken, skal du have tilladelse fra de lokale myndigheder.

Ved salg af nytårsfyrværkeri bør der altid medfølge en brugsanvisning. Instrukserne kan være i form af en note eller et hæfte eller trykt direkte på produktet. Vejledningen skal  indeholde oplysninger om sikkerhed, opbevaring og brug af fyrværkeriet.

Sørg for, at vejledningen er trykt på emballagen, eller at du giver en trykt folder sammen med fyrværkeriet. Hvis der ikke er nogen vejledning, skal du kontakte producenten eller din grossist.

Det er vigtigt at du:

– Sætter skilte med aldersgrænser op.

– Sætter et skilt op med “Farligt fyrværkeri” og “Rygning, åben ild eller brændende fyrværkeri forbudt” på salgsstedet.

– Har let adgang til en vandslukker.

– Beder om at få udleveret brugsanvisninger.

– Fyrværkeri kun må sælges fra den 15. december til den 31. december.

Om forfatteren

PiaKristensen administrator