Har I jeres IT-sikkerhed på plads?

AfPiaKristensen

Har I jeres IT-sikkerhed på plads?

Digitale teknologier har givet os nye muligheder, når det kommer til at understøtte og vækste ens forretning. De bidrager til at vores arbejdsgange bliver mere effektive og vores beslutninger mere informeret.


Men med de nye muligheder kommer der også nye udfordringer. Cyberangreb og hacking har de seneste par år været med til lave overskrifter verden over. Både cyberangreb og hacking er ikke nye fænomener som sådan, men i takt med at verden er blevet mere digitaliseret, er diverse sikkerhedshændelser fulgt med.

Nye muligheder og øger risiciene

Det øgede brug af digitale løsninger, der i mange tilfælde er en fuldstændig integreret del af en virksomheds drift, øger risiciene for sikkerhedshændelser. De medvirker til en større angrebsflade for ondsindede aktører, der kan udnytte flere og nye muligheder for at trænge ind til jeres mest forretningskristiske aktiver.
Det er estimeret at sikkerhedshændelser koster omkring 1 million kr. at få udredet, hvor 6 ud af 10 danske virksomheder rammes af en eller flere sikkerhedshændelser. Har I ikke i igangsat sikkerhedsinstanser eller opsat de rigtige protokoller til at forebygge potentialet af cyberangreb, kan det få fatale konsekvenser for jeres forretning.

Et godt forsvar kræver indsigt

Når det kommer til udformning af de rigtige instanser til risikostyring, kræver det at I har overblikket over jeres svaghedsområder. Efter at I har fået kendskab til hvor jeres svagheder befinder sig, samt hvilket omfang de er, kan I handle og implementere de rette løsninger.
Det kan du fremstå eller virke uoverskueligt for mange, at selv at skulle stå får identifikationen af potentielle svagheder. Det kan være at I finder det tids og ressourcekrævende at selv skulle finde sikkerhedshullerne. På den anden side kan det også være, at I ikke har de nødvendige IT-kompetencer eller fagfolk indenfor til at påtage jer sådan et projekt.

Penetrerer jer til mere sikkerhed

En effektiv måde til at danne sig et overblik over sikkerhedssituationen i jeres virksomhed, er at udføre såkaldte penetrationstest. Disse test er en form for dybdegående og manuel analyse af udpegede software, enheder, server, IT-infrastruktur mv. Sjofelhederne til siden, så gør testen det som navnet antyder, nemlig at du vil forsøge at bryde igennem sikkerheden på den udpegede digitale løsning eller forbudne tenehed.
Testen vil i bund og grund belyse manglende sikkerhed, blidne vinkler og lettilgængelige områder i jeres IT-miljø, der er med til at sætte jer i en udsat position.
At udføre penetrationstest forudsætter særlige IT-krav og kompetencer, for at I kan få en så succesfuld test som muligt. Det er langt fra alle der har disse menneskeressourcer inde i virksomhed, hvorfor det kan anbefales at søge hjælp fra professionelle IT-sikkerhedseksperter. PÅ den måde kan I blive sikre på, at arbejdet bliver udført ordentligt og uden konsekvenser for jeres IT-setup.

Om forfatteren

PiaKristensen administrator