Hvad gør man som virksomhed hvis en kollega har et misbrug?

AfPiaKristensen

Hvad gør man som virksomhed hvis en kollega har et misbrug?

Som virksomhed er et vigtigt at have en klar og simpel misbrugs- og alkoholpolitik. Det er vigtigt at der skabes en arbejdsplads hvor medarbejdere trygt kan tale åbent og ærligt med hinanden, også når snakken går på noget af det, som ikke er særlig sjovt. Der er nemlig mange ting at vinde som virksomhed hvis man hjælper ens ansatte med behandling, terapi eller andet, når behovet pludselig er der.

 

Tal fra HK viser nemlig at ca. 2 ud af 3 af dem, der bliver hjulpet med behandling gennem deres virksomhed, faktisk bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de derefter vil være endnu mere loyale og værdifulde for deres virksomhed. Samtidig er der også flere økonomiske fordele ved en behandling gennem virksomheden. Både for den der modtager behandling, familien til misbrugeren og for virksomheden selv.

 

Er du bekymret for en kollega

 

Her er nogle signaler og tegn på misbrug hos en kollega, som du kan være opmærksom på.

 

 • Sygedage falder omkring fridage
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med sygdom
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde
 • Ændret/nedsat arbejdsevne
 • Deadlines der ikke overholdes
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik
 • Aggressiv, svært ved kritik
 • Manipulerende, god til at skifte emne
 • Dårlige forklaringer eller bortforklaringer
 • Pludselige stemningsskift
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende
 • Følelsesmæssig ustabil
 • Friskfyragtig
 • Ser slidt og træt ud
 • Vigende i blikket
 • Svedende
 • Opsvulmet i ansigtet
 • Rystende hænder
 • Meget make-up, meget parfume
 • Lugter af alkohol eller pastiller
 • Lugter af “bag-brandert”

 

Intensiv ambulant behandling

 

Det mest naturlige valg af misbrugsbehandling vil være at vælge en ambulant behandling. En intensiv ambulant behandling er lige så effektfuld som en døgnbehandling, faktisk er den i flere tilfælde bedre. Dertil er der også en kæmpe økonomisk fordel ved en ambulant behandling da den som ofte koster 1/3 af hvad en døgnbehandling koster.

Ved en ambulant misbrugsbehandling er det også muligt at klienten fortsat kan passe sit arbejde og bo hjemme ved familien. Det har en stor betydning for behandlingsprognosen at man som klient ikke bliver taget væk fra vante omgivelser og at man kan opretholde en så normal hverdag som mulig. Alt dette kan lade sig gøre hvis man vælger en privat ambulant behandling.

Du kan læse meget mere om ambulant behandling her.

Hvorfor professionel hjælp?

 

Et behandlingskrævende alkoholmisbrug er meget mere end blot et skadeligt forbrug af alkohol, da alkoholen isoleret set, faktisk slet ikke er det altoverskyggende problem. Det er alt det der følger med!

 

Det handler i højere grad om sociale faktorer som din adfærd og negative konsekvenser i forbindelse med drikkeriet.

Din viljestyrke vil aldrig alene være nok til at få bugt med et længerevarende alkoholmisbrug, og stort set ingen formår at nedsætte brugen af alkohol på egen hånd.

 

Hvis du eller en kollega har udviklet et alkoholmisbrug, så vil der være behov for professionel behandling og professionel rådgivning til at stoppe dit alkoholforbrug. Det vil aldrig gå over af sig selv.

 

Husk at et alkoholproblem er ikke et personligt problem, det går ud over familie, arbejdsplads og andre pårørende.

 

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent

Om forfatteren

PiaKristensen administrator