Hvorfor arbejde med arbejdsmiljøet?

AfPiaKristensen

Hvorfor arbejde med arbejdsmiljøet?

Der er hos mange virksomheder i dag et øget fokus på at forbedre deres konkurrenceevne og mindske operationelle omkostninger. Effektivitet er blevet et vigtigt emne på dagsordenen, der har givet anledning til mange forskellige spørgsmål, der alle sammen har fokus på at forbedre udspecificeret aspekter af virksomheden.

Et levende net

Mange virksomheder fokuserer typisk her på de materielle aspekter i forhold til, hvordan de kan spare penge og forbedre dem selv. Dette indebærer en lang række af ting lige fra softwareløsninger, kontorartikler, kontorpladser, logistik med mere.

Men dette fokus på materielle aspekter, undlader en vigtig kernedel af forretningen nemlig medarbejderne. Selvom at nye og smartere løsninger kan være med til at forbedre effektiviteten i virksomheden, er de alene ikke nok til at gøre det – i hvert fald ikke til fulde. I mange tilfælde er der behov for medarbejdere med særlig viden til at betjene eventuelle maskiner, bruge forretningskristiske digitale systemer og mere.

Virksomheder udgøres af et holistisk net eller kredsløb, der omfatter alt fra udstyr, maskiner, regler, medarbejdere, afdelinger, funktioner mv. Hver en del af kredsløbet har et samspil med et andet, hvor succesen og kvaliteten afhænger af den anden del. For eksempel er maskiner ikke meget værd, hvis medarbejderne bag ikke har de rette omstændigheder. Dette indebærer et ordentligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke kommer til skade, har højt sygefravær og lignende.

Har medarbejderne et dårligt arbejdsmiljø kan det gå hen og påvirke bundlinjen, og dermed hele organisationens fremtid. For at undgå betydelige konsekvenser, kan det derfor svare sig at arbejde aktivt med arbejdsmiljøet.

En human investering til bundlinjen

Når det kommer til at arbejde med arbejdsmiljøet, er det vigtigt at forstå, hvad arbejdsmiljøet indebærer. Arbejdsmiljøet på arbejdspladsens kan deles op i tre dele, hvilket er det psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Det fysiske omfatter arbejdspladsens fysiske fundament og inkluderer blandt andet udluftning systemer, elinstallationer, sanitære forhold, faciliteter, kemikalier, indeklima mv. Det psykiske arbejdsmiljø omhandler kulturelle værdier, normer, sociale relationer, adfærd og mentale forhold.

For at høste alle fordelene ved et godt arbejdsmiljø, er det vigtigt at arbejde med begge aspekter, da ingen af de to aspekter uafhængige af hinanden, men derimod afhængige. En arbejdsplads med gode fysiske forhold, men et dårligt socialt miljø vil stadigvæk forsage betydelige problemer.

Kendetegnet et godt arbejdsmiljø er ordentlige forhold, en stor motivation hos medarbejderne, et minimalt sygefravær, øget effektivitet, ingen ulykker og færre eller ingen opsigelser og fyringer.

For at forbedre jeres arbejdsmiljø, er det vigtigt at I arbejder aktivt i form af at lave en arbejdspladsvurdering, hvilket er en skriftlig dokumentation af arbejdsmiljøet. Denne skriftligt dokumenter indeholder en identificering af gældende problemer, en evaluering og prioritering af deres omfang, en handlingsplan på, hvordan I vil løse problemer, samt en opfølgning på planen. Det kan anbefales at gøre sig klog på en arbejdspladsvurdering og dens regler, da det er et lovpligtigt krav at udføre en.

Om forfatteren

PiaKristensen administrator