Nå jeres forretnings målsætninger med teamudvikling

AfPiaKristensen

Nå jeres forretnings målsætninger med teamudvikling

For langt de fleste virksomheder og organisationer i dag, er målsætninger og delmålsætninger blevet en vigtig del af hverdagen og på et eksistentielt plan. Dette skyldes, at virksomheder og organisationer er organiseret omkring et eller flere formål, hvilket kan være at sprede løsning ud til masserne eller støtte et særligt formål.

 

Det går hele vejen igennem

Uanset naturen af det overordnede formål, bliver det oftest opdelt af et netværk af mindre bidder. Med andre ord, den formålet bliver splittet op af en række minde målsætninger, som til sammen bidrager til fælles målet.

Målsætningerne går igennem hele hierarkiet og gennemsyrer hvert et led af organisationen. Det vil sige, at hver en afdeling arbejder mod et fællesmål. Det samme gør ledelsen – og ligeledes gør hver enkelt person beskæftiget i organisationen.

Oftest sker ændringer gennem en eller flere individer, hvorefter de bliver spredt ud til resten af organisationen. Afhængigt af jeres organisationsstruktur, vil ændringer typisk blive forsat af lederteamet.

 

Limen i organisationens arbejdsfordeling

I langt de fleste organisationer ligger den endelige dømmekraft og beslutningstagen hos et udpluk af personer, som er hver er ansvarlige for afdelinger eller dele af organisationen. I mange tilfælde arbejder de, såvel som deres underansatte med at nå de satte målsætninger, hvilket kan være vækstmål, konverteringer, milepæle og lign.

Typisk vil flere afdelinger og hermed ledere være afhængig af, resultaterne i de andre afdelinger. Dette inkluderer også adgang til informationer og kvaliteten af samarbejdet.

For at nå målene, er det vigtigt, at alle ledere arbejder sammen i fællesskab og understøtter hinandens arbejde. Er der brud i samarbejdet eller manglende performance, kan det hæmme udvikling, samt at komme i mål med vækstplanerne.

En løsning på at bedre samarbejdet og dermed kvaliteten af arbejdet, er at gøre brug af teamudvikling.

 

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling kan være flere forskellige ting, men det er i bund og grund forløb, hvis primære fokus er at udvikle og forbedre det pågældende team. Der kan her være tale om forbedringer af teamet i forhold til angivet målsætninger eller generelt.

Temaudvikling kan derfor være et meget behjælpeligt strategisk værktøj, når det kommer om at optimere og forbedre performance. Forløbene vil hovedsageligt blive faciliteret af en Erhvervscoach, som har den nødvendige teoretisk baggrund og praktiske erfaring.

Afhængigt af dit lederteams situation, vil erhvervscoachen gøre brug af et sammenspil af værktøjer og virkemidler. Der kan her være tale om følgende:

  • Teamcoaching
  • Personlighedstest
  • Teamværktøjer såsom 5 Behaviours
  • LEGO Serious play og lign.
  • Strategiarbejde og projektarbejde
  • Og lignende

Der vil i forløbene altid blive arbejdet med målsætninger og områder, som er relevante for dig og din organisation. Som udgangspunkt kan forløbene vare i et par måneder, men de kan også vare i et par uger afhængigt af jeres mål og tid.

Om forfatteren

PiaKristensen administrator