Industriel opdræt og håndtering af insekter

AfPiaKristensen

Industriel opdræt og håndtering af insekter

Insekter spås en fremtid som de nye husdyr, der helt eller delvist kommer til at erstatte kvæg, svin og andre kødproducerende husdyr. På grund af størrelsen vil insekter dog skulle håndteres meget anderledes end store husdyr – specielt når det handler om produktion i industriel skala.

Manuel insekt-håndtering

Allerede i dag produceres der store mængder af insekter verden over. For størstedelens vedkommende foregår det dog i mindre skala, hvor de fleste arbejdsprocesser er 100% manuelle. Et eksempel kunne være https://insektorama.dk/saadan-haandterer-vi-dine-foder-insekter-inden-afsendelse/, hvor insekterne i visse tilfælde ligefrem håndteres enkeltvis.

En stor del af verdens insektproduktion foregår desuden i tredjeverdenslande, hvor arbejdskraften er billig og hvor der ofte ikke er ressourcer til at investere i teknologi.

I den vestlige verden arbejder og eksperimenterer mange med, hvordan produktionen kan skaleres op. Et eksempel kunne være https://insecnology.com/, hvor fokus er opskalering og hurtig etablering af større produktionsanlæg.

Problemet er dog fortsat, at der kræves en del manuelt arbejde, for at holde produktionen kørende.

Drømmen er fuldautomatisering

Hvis produktionen af insekter skal bringes op i helt stor skala, er der ingen vej uden om automatisering, så prisen kan komme i bund.

Det er heldigvis noget der arbejdes intensivt med, bl.a. i Danmark, hvor vi har stærke ressourcer indenfor teknologi og udvikling.

Drømmen er, at man blot putter foder og vand ind i en ”maskine”, som så løbende spytter insekter ud i den anden ende.

I teorien er automatisk pasning nem nok

Teoretisk set er det ikke så vanskeligt at lave automatisering. Doseringspumper og -anlæg kan sagtens give insekterne passende mængder af vand og foder. Og varmeelementer kan via termostater styres til at holde en optimal temperatur.

Det er heller ikke så vanskeligt at etablere luft-sensorer, der måler på luftkvalitet og fugtighed, og dermed kan skrue op og ned for ventilationen.

Sygdom kan kaste grus i maskineriet

Imidlertid er insekter levende væsner, og meget kan gå galt, hvis de overlades til sig selv i uger eller måneder. Teknikken kan sagtens dosere foder og sikre optimale omgivelser, men hvad sker der, hvis der udbryder sygdom?

Danske forskere og teknikere arbejder faktisk med dette. Ideen er, at kameraer og følere skal overvåge insektkulturerne med henblik på at opdage uregelmæssigheder.

Man kan f.eks. forestille sig, at farvemønsteret ændrer sig, at adfærdsmønstret påvirkes eller at syge/døde insekter afgiver gasser til luften, som kan måles.

I tilfælde af problemer vil en robot så kunne isolere og udtrække kulturen fra produktionslinjen, f.eks. til manuel inspektion.

Automatisk høst af insekterne

I et fuldautomatisk system vil man også forvente, at insekterne automatisk skal kunne høstes, renses og fryses ned. Her forestiller man sig, at der nok skal noget robotteknologi ind over.

Men der er stadig lang vej igen. Et rigtigt menneske er altså utrolig avanceret. Vi kan se, føle og lugte, og med hjernen lynhurtigt processe disse indtryk og vurdere, om alt er, som det skal være. Det er uhyre svært at udvikle teknik, der kan klare opgaven lige så godt.

Fagre nye verden

Under alle omstændigheder er det uhyre spændende at følge udviklingen. Måske bliver den fremtidige insektproduktion domineret af robotter. Eller måske bliver det en langt ”blødere” og helt anderledes automatisering, som vi på nuværende tidspunkt blot ikke har fået ideen til.

 

 

 

Om forfatteren

PiaKristensen administrator